PRACE DYPLOMOWE - THESIS

PRACE DYPLOMOWE

PROPOZYCJE TEMATYKI PRAC DYPLOMOWYCH
Tematyka
Info
Dyplomy

PRACE DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE
- (133) Modelowanie i analiza własciwosci mechanicznych ortezy dla skrzypka (220203) (file)
- (131) Projektowanie i analiza własciwosci mechanicznych zindywidualizowanych protez konczyn dla zwierzat (220127) (file)
- (130) Modelowanie i analiza własciwosci mechanicznych felgi samochodowej (210203) (file)
- (129) Modelowanie i analiza właściwosci mechanicznych ortezy nadgarstka (210203) (file)
- (128) Modelowanie i analiza właściwosci mechanicznych protezy stopy (200228) (file)
- (127) Optymalizacja przepływu powietrza przez chłodnicę bolidu klasy Formuła Student z wykorzystaniem oprogramowania Ansys Fluent (200205) (no file)
- (126) MODELOWANIE I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PROTEZY SPORTOWEJ PODUDZIA (file)
- (125) MODELOWANIE I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH LEJA PROTEZOWEGO (no file - no agreement)
- (124) Modelowanie i analiza własciwości mechanicznych protezy stopy (file)
- (123) Modelowanie i analiza wymiany ciepła w palniku spawalniczym robota przemysłowego (file)
- (122) Modelowanie i analiza numeryczna własciwości mechanicznych układu zawieszenia kol (file)
- (121) MODELOWANIE I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO (file)
- (120) MODELOWANIE I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PŁYTY PANELOWEJ Z RDZENIEM W KSZTAŁCIE PLASTRA MIODU (file)
- (119) Modelowanie i analiza mechaniczna wiazan do narciarstwa zjazdowego (file )
- (118) MODELOWANIE I ANALIZA PRZEPŁYWU CIEPŁA W TARCZY HAMULCOWEJ (file )
- (117) Analiza przepływu krwi przez zastawkę aortalna (file )
- (116) Modelowanie i analiza właściwości mechanicznych obręczy do opon (file )
- (115) MODELOWANIE I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PŁYTY WARSTWOWEJ Z RDZENIEM W POSTACI KRATOWNICY (file )
- (114) MODELOWANIE I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STENTOW (file )
- (113) Modelowanie i analiza własciwości mechanicznych kosci (file )
- (112) PROJEKT I ANALIZA TERMICZNA ZABUDOWWY IZOLACYJNEJ LINII PRODUKCYJNEJ PŁYT TRÓJWARSTWOWYCH
- (111) Modelowanie i analiza własciwości mechanicznych protezy nogi (file.pdf )
- (110) MODELOWANIE I SYMULACJA WŁASCIWOŚCI MECHANICZNYCH PROTEZY BIODROWEJ (file )
- (109) Modelowanie i analiza mechaniczna deformacji protezy nogi
- (108) Modelowanie i symulacja własciwosci termicznych biomateriałow (file )
- (107) Modelowanie i symulacja wybranych części ciała ludzkiego (file )
- (106) Modelowanie i symulacja wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem (file ) (file)
- (105) Modelowanie i symulacja własciwości mechanicznych biomateriałow (file )
- (104) Modelowanie i symulacja wpływu struktury kompozytu na wymianę ciepła (file)
- (103) Modelowanie i symulacja przepływu biociepła (file )
- (102) Symulacja komputerowa redukcji napreżeń w układzie mechanicznym (file )
- (101) Symulacja komputerowa odkształcenia układu mechanicznego pod wpływem temperatury (file )

PRACE DYPLOMOWE MAGISTERSKIE
- (216) Modelowanie i analiza własciwosci mechanicznych protezy konczyny psa (Obrona: 2021-09-23) (file)
- (215) MODEL OBCIĄŻEŃ FUNKCJONALNYCH IMPLANTÓW TYTANOWYCH DO REKONSTRUKCJI ŻUCHWY (Obrona: 2021-03-25) (no-file)
- (214) MODELOWANIE I ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STENTU BIOMEDYCZNEGO O BUDOWIE AUKSETYCZNEJ (Obrona: 2020-09-17) (file)
- (213) Wpływ ilosci warstw wzmacniajacych laminatów na wlasciwosci mechaniczne lei protezowych (Obrona: 2019-06-24) (file)
- (212) Modelowanie i analiza MES własciwości termicznych wymiennika ciepła w kontekscie kształtowania jakosci projektowej wyrobu (Obrona: 2017-10-19)
- (211) MODELOWANIE I ANALIZA ZAGADNIENIA FSI WYSTEPUJACEGO PODCZAS PRZEPŁYWU KRWI W ORGANIZMIE (file)
- (210) MODELOWANIE I ANALIZA WPŁYWU PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA WYMIANE CIEPŁA W CIELE CZŁOWIEKA (file)
- (209) SIMULATION AND NUMERICAL ANALYSIS OF FLUID FLOW IN SYSTEMS OF RENEWABLE WIND ENERGY (file)
- (208) Analiza numeryczna i eksperymentalna własciwości mechanicznych obreczy do opon (file )
- (207) PROJEKT I ANALIZA TERMICZNA ZABUDOWWY IZOLACYJNEJ LINII PRODUKCYJNEJ PŁYT TROJWARSTWOWYCH
- (206) Symulacja komputerowa mieszania plynow (file)
- (205)Tlumienie dzwieku w rurze refleksyjnej z przeszkoda umieszczona w jej wnetrzu (file)
- (204) Symulacja komputerowa wpływu wspołczynnika wymiany powierzchniowej ciepła na nagrzanie osrodka (file)
- (203) Symulacja niestacjonarnego przepływu ciepła bezsiatkowa metoda Kansa w obszarze o nieregularnym brzegu (file)
- (202) Numerycznie weryfikowane rozwiazanie rownania ruchu o jednym stopniu swobody (file)
- (201) Computer simulation of thermal convection in Rayleigh-Bénard cell (file)

ROZPRAWY DOKTORSKIE
- (305) Badania współczynnika Poissona mikroskopowych modeli materiałów za pomocą symulacji komputerowych (file )
- (304) Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji (file )
- (303) Optymalizacja topologiczna dwufazowych metamateriałów auksetycznych (file )
- (302) Modelowanie i analiza MES właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych (file )
- (301) Zastosowanie algorytmów genetycznych do wyznaczania optymalnego położenia źródeł przy rozwiązywaniu wybranych problemów mechaniki stosowanej (file )

Since: 2010 Updated: 2022/02
Wykonanie: flankerds.com